Herman Benjamin Dasberg

Herman werd op 17 januari 1909
geboren in Rotterdam.
 
Herman werd op donderdag
30 september 1942 vermoord in
het concentratiekamp Auschwitz.
Hij was toen 33 jaar.
 
Zijn vrouw en zoontje werden bijna 2 maanden eerder vermoord in Auschwitz.
 
DOVE FAMILIE
Herman trouwde met Rachel de Vries, doof en oud-leerlinge van de Groningse dovenschool.
Zij kregen een dove zoon:
Isaäc Dasberg.
 
Herman had twee dove broers en twee dove zussen: Helena Dasberg, Leo Dasberg, Marcus Dasberg en Eva Dasberg (zij overleefde de oorlog).
 
Herman had twee dove neven:
Albert Dasberg en
Jacob Dobraszycki
Herman zat van 18 maart 1914 tot het schooljaar 1924/1925 op de Rotterdamse dovenschool.

Zijn beroep was meubelmaker.

Herman was lid van de Rotterdamse voetbalvereniging OLDI (Oud Leerlingen Doven Instituut), blijkens een foto uit 1934, gemaakt tijdens het tienjarig bestaan van OLDI. Ook wordt hij in het decembernummer van 1936 van het Algemeen Nederlandsch Doofstommen Orgaan vermeld als secretaris van OLDI.

In het jubileumboek bij het 80-jarig bestaan van de Rotterdamse dovenvereniging “Amman” staat het echtpaar Dasberg met hun zoon Sjakie vermeld bij de Joodse leden die in de oorlog omgekomen zijn.

Herman was tevens (mogelijk later) lid van de afdeling voetbal van de Amsterdamse Doven Sport Vereniging (ADSV). In het notulenboek van de Amsterdamse dovenvoetbalclub “Amstelstad”, de opvolger van de afdeling voetbal van de Amsterdamse Doven Sport Vereniging (ADSV), staat Herman bij de bestuursvergadering van 30 juni 1941 genoteerd als de nieuwe secretaris. In juli 1941 meldde hij zich af als lid.

Het laatst bekende adres van
Herman is Bloemstraat 77a,
Rotterdam.

Archieven
Informatie over Herman Dasberg
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem