Gebruikte literatuur

Betten, H. (1984). Bevrijdend gebaar. Het levensverhaal van Henri Daniel Guyot.
Groningen: Koninklijk Instituut voor Doven ‘H.D. Guyot’.
Biesold, H. (2004). Crying Hands: Eugenics and Deaf People in Nazi Germany.
Washington D.C.: Gallaudet University Press.
Blom, J.C.H. et al (2004). Geschiedenis van de Joden in Nederland.
Amsterdam: Amstel Uitgevers.
Breed, P.C.M en B.C. Swaans-Joha (1986). Doven in Nederland. Een exploratief onderzoek naar de leefsituatie van volwassen dove mensen in relatie tot opvoeding en onderwijs.
Dissertatie, Universiteit van Amsterdam.
Comité oud-leerlingen (1990). Guyot 200, 200 jaar doveninstituut. Van gebaar tot gebaar. 1790-1990. Groningen: Comité oud-leerlingen.
Fuks-Mansfeld, R (1997). Wie in tranen zaait… Geschiedenis van de joodse geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Assen: Van Gorcum.
Hut, L.J., A. Poslavsky, H. Loois en B. Van der Woord (1961). De Willem Arntsz Hoeve Stichting, 1461-1961. Utrecht: N.V.A. Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij.
Manneke, N. (2003). Ongehoord spraakmakend. Honderdvijftig jaar onderwijs en zorg voor auditief beperkten in Rotterdam en wijde omgeving. Rotterdam: Koninklijke Aurisgroep/Koppel Uitgeverij.
Monkel, H. (2014). “Voor mijn komt niemand op, ik ga naar de verdommenis.” Een onderzoek naar welstand op de overlevingskans voor joodse scholieren in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Download van academia.edu
Noordman, J. (1991). Om de kwaliteit van het nageslacht: eugenetica in Nederland 1900-1950.
Nijmegen: SUN.
Rietveld – van Wingerden, M. en Tijsseling, C. (2010). Ontplooiing door communicatie. Geschiedenis van het onderwijs aan doven en slechthorenden in Nederland.
Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
Stokoe, W. (1960). Sign Language Structure: An Outline of the Visual Communication Systems of the American Deaf, Studies in linguistics: Occasional papers (No. 8).
Swedoro (1995). Toen 1940-1945, 1995 Nu. Rotterdam: Stichting Welzijn Doven Rotterdam en Rudolf Mees Instituut.
Tervoort. B. (1953). Structurele analyse van visueel taalgebruik binnen een groep dove kinderen.
Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij
Wal, A. van der en D. van der Zee (2009). De strepen van een zebra. Rotterdam: Zeewal.
Woodward, J. (1972). Implications for sociolinguistic research among the deaf. Sign Language Studies, 1, 1-7.