Rachel de Vries

Rachel werd op 24 juni 1913
geboren in Amsterdam.
 
Rachel werd op zondag
9 augustus 1942 vermoord in
het concentratiekamp Auschwitz.
Zij was toen 29 jaar.
 
Haar zoontje werd op diezelfde dag vermoord in Auschwitz.
Haar man werd bijna 2 maanden later vermoord in Auschwitz.
 
DOVE FAMILIE
Rachel was getrouwd met Herman Dasberg, doof en oud-leerling van de Rotterdamse dovenschool.
Zij kregen een dove zoon:
Isaäc Dasberg.
 
Rachel had dove ouders:
Izaäk de Vries en Sara Druijf,
en een dove broer: Jacob de Vries.


Rachel ging van 27 mei 1918 tot 1 september 1922 naar de Amsterdamse dovenschool. Volgens de school had Rachel veel gehoorresten. Zij maakte goede vorderingen.

Het gezin behoorde tot de Nederlands-Israëlitische geloofsgemeenschap.

Tijdens haar schoolperiode verbleef zij bij pleegouders: de familie P. van Thijn op de Veerstraat 3-1hg in Amsterdam.

Op 1 september 1922 staat genoteerd dat Rachel naar Groningen is vertrokken. Rachel ging van 12 september 1922 tot 18 juli naar de Groningse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was zij doof geworden.

Rachel leerde naaien.

Haar vader was Izaäk de Vries, geboortig te Harlingen en bootwerker van beroep. 

Het laatst bekende adres van Rachel
is Bloemstraat 77a, Rotterdam.

Archieven
Informatie over Rachel de Vries
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Community Joods Monument
Yad Vashem