Stichting Dovenshoah

Oprichting Stichting DovenShoah

Een symposium, gehouden in november 2004, heeft er toe geleid dat de SWDA-commissie DovenShoah op 28 februari 2005 het besluit nam een zelfstandige stichting op te richten.

Deze website (gerealiseerd in 2014) en het oprichten van een monument in 2010 zijn de resultaten van dat besluit uit februari 2005.

Doelstelling

Het doel van de Stichting DovenShoah is het vastleggen en bekendmaken van de geschiedenis van joodse doven tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De stichting probeert haar doel te bereiken door:

  • Het doen van onderzoek naar de dovencultuur in Nederland vóór 1940, met specifieke aandacht voor de rol van joodse doven daarbinnen.
  • Het doen van onderzoek naar de Shoah in Nederland en de (remmende) uitwerking die de Shoah heeft gehad op de ontwikkeling van dovencultuur in Nederland ná 1945.
  • Het verzorgen van publicaties, films, educatief materiaal, exposities en manifestaties.
  • Het oprichten van een gedenkteken ter herinnering aan het lot van de Nederlands Joodse doven tijdens de Shoah.
  • Het ontwikkelen van activiteiten die voortvloeien uit hier boven genoemde punten.