Werkwijze

Het verzamelen van informatie

Het doel van dit onderzoek was om de Joodse dove slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederland te gedenken, door hun namen te achterhalen. Maar ook om hen een ‘gezicht’ te geven, door verhalen en foto’s over hen te achterhalen.

Voor een deel is informatie gevonden in tijdschriften, bijvoorbeeld in een In Memoriam voor de heer J.M.H. Bruyntjes die bij zijn overlijden al 43 jaar lid was van de Amsterdamse doven-
vereniging “Guyot” en verschillende bestuursfuncties vervulde. Speciaal wordt vermeld hoe hij tijdens de oorlog actief bleef voor de vereniging maar vooral dat hij de vele Joodse leden van voedsel voorzag. Het viel hem steeds zwaar als bericht gekomen was dat één van hen weggevoerd was.
Na de oorlog werd in verschillende tijdschriften en jubilea van doven(sport)verenigingen gememoreerd dat een aanzienlijk deel van hun leden vervolgd en vermoord was. Zulke teksten bieden informatie, maar geven geen beeld van het dagelijkse leven.
Er is daarom voor gekozen om oud-leerlingen van de drie openbare doveninstituten te interviewen. Daarnaast zijn enkele kinderen van oud-leerlingen gevraagd voor een interview, zowel doven als horenden. Zij groeiden op in de dovengemeenschap en met de verhalen van hun ouders.