Marcus Herman Dasberg

Marcus werd op 28 juni 1902
geboren in Amsterdam.
 
Marcus werd op vrijdag 2 juli 1943 vermoord in het concentratiekamp Sobibor.
Hij was toen 41 jaar.
 
Zijn vrouw en zoon werden op diezelfde dag vermoord in Sobibor.
 
DOVE FAMILIE
Marcus trouwde op 3 augustus 1933 in Amsterdam met Bertha De Jong, doof en oud-leerlinge van de Groningse dovenschool.
Zij kregen een dove zoon: Albert Martin Dasberg.
 
Marcus had twee dove broers en twee dove zussen: Helena Dasberg, Leo Dasberg, Herman Dasberg en Eva Dasberg (zij overleefde de
oorlog). Marcus had ook twee
dove neven: Isaäc Dasberg en
Jacob Dobraszycki.
Marcus zat van 2 september 1909 tot het schooljaar 1916/1917 op de Rotterdamse dovenschool.

Hij was kleermaker van beroep.

Marcus was actief lid van de Amsterdamse dovenvereniging Guyot en de Amsterdamse Doven Sport Vereniging (ADSV).
In het juni-nummer van 1936 van het Algemeen Nederlandsch Doofstommen Orgaan wordt Marcus genoemd als nieuwe voorzitter van de propagandacommissie van de ADSV.

In het novembernummer van 1937 van dat tijdschrift staat hij genoemd als kaartverkoper voor een voorstelling van de toneelclub “Guyot”.

Toen de Amsterdamse en Rotterdamse dovenvoetbalclubs in januari 1938 met elkaar streden om het Nederlandse kampioenschap stelde hij een zilveren beker beschikbaar voor het winnende elftal (februarinummer, 1938).

In het oktobernummer van 1938 van dat tijdschrift is een advertentie te zien met de tekst “hallo…. Hallo. Feijnoord-Noord kampioen van Nederland!”. De advertentie is geplaatst door M.H. Dasberg & Co., kleermakers, prima coupe, Borssenburgstraat 20, Amsterdam (zuid).

Het laatst bekende adres van
Marcus is Sint Antoniebreestraat
88-3h, Amsterdam.

Archieven
Informatie over Marcus Dasberg
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem