Leo Marcus Dasberg

Leo werd op 3 december 1900
geboren in Rotterdam.Leo werd op zondag
31 januari 1943 vermoord in
het concentratiekamp Auschwitz.
Hij was toen 42 jaar.Z’n vrouw en kinderen waren 3 maanden daarvoor al vermoord.

(DOVE) FAMILIE
Leo had twee dove broers en twee dove zussen: Helena Dasberg,
Marcus Dasberg, Herman Dasberg en Eva Dasberg (zij overleefde de oorlog).

Leo had drie dove neven:
Albert Dasberg, Isaäc Dasberg en Jacob Dobraszycki.

Leo trouwde met Femmie Pais (1890-1942). Zij kregen samen twee kinderen: Edith Alida Dasberg (1928-1942) en Isaäc Leo Dasberg (1931-1942).
Femmie en de kinderen waren allemaal horend.
Femmie Pais had een zoon uit een eerder huwelijk: Jozef Leo van der Sluis (Joop, 1921-1942).

Leo was grondwerker van beroep.

Leo zou, volgens een ooggetuige, lid geweest zijn van de Rotterdamse dovenvoetbalclub: OLDI (Oud Leerlingen Doven Instituut).

Hij was volgens de ledenlijst van 1934 samen met zijn vrouw lid van de Amsterdamse dovenvereniging Guyot.

In het januarinummer van 1937 van het Algemeen Nederlandsch Doofstommen Orgaan staat een nieuwjaarswens van het echtpaar Dasberg-Pais.

In het januarinummer van 1939 wordt bij het 55-jarig bestaan van de vereniging speciaal stil gestaan bij de “stille werkers” van Guyot. Leo Dasberg wordt hier samen met M. Swaab genoemd als “onze twee kelners, die nooit mopperen als het werk te veel voor hen is”.

In het augustus/september nummer van 1939 staat een advertentie van de drie kinderen van het echtpaar Dasberg-Pais: Jopie, Edith en Sjaac waarin zij mededelen dat hun ouders op 30 september 1939 hun 12½ jarig huwelijk hopen te vieren.
In het novembernummer bedankt het echtpaar Dasberg-Pais voor de “vele bewijzen van belangstelling” bij dit huwelijk.

In het maart/aprilnummer van 1940 bedankt Leo Dasberg, samen met de andere leden van de Buffetcommissie voor het huldeblijk dat gegeven werd bij het vijfjarig bestaan van het gebouw van de vereniging.

Het laatst bekende adres van
Leo is Van Musschebroekstraat
13-3huis, Amsterdam.

Archieven
Informatie over Leo Dasberg
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Community Joods Monument
Yad Vashem