Albert Martin Dasberg

Albert werd op 4 januari 1938
geboren in Amsterdam.
 
Albert werd op vrijdag 2 juli 1943 vermoord in het concentratiekamp Sobibor.
Hij was toen 5 jaar.
 
Zijn ouders werden diezelfde dag vermoord in Sobibor.
 
DOVE FAMILIE
Albert had dove ouders: Marcus Dasberg en Bertha de Jong.
 
Hij had vier dove ooms en tantes: Helena Dasberg, Leo Dasberg,
Herman Dasberg en Eva Dasberg (zij overleefde de oorlog).
 
Albert had twee dove neven:
Jacob Dobraszijcki en
Isaäc Dasberg.
Albert zat van 2 september 1940 tot 8 juni 1943 op de Amsterdamse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was Albert, evenals zijn ouders “doofstom”.
Het schoolgeld bedroeg 10 gulden per jaar, afgemeten aan het jaarinkomen van de ouders, dat 1350 gulden was.

Het beroep van zijn vader was kleermaker.

Op 8 juni 1943 staat vermeld dat Albert “als Jood vertrokken” is.

Het laatst bekende adres van
Albert is Sint Antoniesbreestraat 88, Amsterdam.

 

Archieven
Informatie over Albert Dasberg
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem