Verslag 9 nov. 2014: Stille Wandeling Transvaalbuurt en presentatie website

 

Stille Wandeling Transvaalbuurt

Stichting DovenShoah had op zondag 9 november 2014 een dag georganiseerd,die voornamelijk plaatsvond in het Dovenontmoetingscentrum van SWDA. Op het ochtendprogramma stond de nieuwe Stille Wandeling en op het middagprogramma de presentatie van de vernieuwde website van DovenShoah.

De nieuwe Stille Wandeling ging door de Transvaalbuurt (Amsterdam-Oost), de buurt waar vóór de Tweede Wereldoorlog erg veel Joden hebben gewoond, ook meerdere Dove Joden.
De oude Jodenbuurt rond het Waterlooplein waar de eerste Stille Wandeling plaatsvond, was de buurt waar de meeste – vooral de armere – Joden woonden, dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog Jodenbuurt nr 1. De Transvaalbuurt gold als Jodenbuurt nr 2.
Voor de nieuwe Stille Wandeling heeft de subgroep van DovenShoah, ‘Historisch Onderzoek DovenShoah’ (HOD), veel onderzoek gedaan. Dove vrijwilligers hebben informatie over Dove Joden verzameld. In het Stadsarchief hebben ze adressen gevonden van vermoorde Dove Joden uit de Transvaalbuurt. Aan de hand van deze informatie is een wandelroute uitgestippeld.
 
Veel Doven en ook horenden hadden zich aangemeld om op 9 november de eerste Stille Wandeling te lopen door de Transvaalbuurt. Er waren zoveel mensen dat ze opgesplitst moesten worden in drie groepen. Elke groep kreeg een dove gids mee van de groep HOD, voor de horende deelnemers ging een NGT-tolk mee.
Er werden veel foto’s gemaakt en ook gefilmd. De deelnemers waren heel positief over deze Stille Wandeling. De groep HOD heeft dan ook erg veel complimenten gekregen.
 

Presentatie nieuwe website

’s Middags was in de grote zaal van het DOC de presentatie van de nieuwe herdenkingswebsite. Door de groep HOD is in de afgelopen jaren heel veel informatie verzameld over vermoorde Dove Joden. Die informatie was voor een deel ook afkomstig van interviews met oudere Doven, die deze vermoorde Joden nog hebben gekend of meegemaakt.
De verkregen informatie is verwerkt in de website. Ieder slachtoffer heeft een eigen pagina gekregen met een verhaal. Foto’s worden nog verzameld, bewerkt en toegevoegd. Voor deze professioneel gebouwde ‘herdenkingswebsite’ heeft het V-fonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) een groot bedrag als subsidie beschikbaar gesteld.