David (Daaf) Daniëls

David werd op 1 maart 1918
geboren in Amsterdam.
 
David werd op vrijdag 9 april 1943 vermoord in het concentratiekamp Sobibor.
Hij was toen 25 jaar.
 
DOVE FAMILIE
David had dove ouders: Meijer Daniëls en Roosje Roodveldt, en een dove zus: Sara Daniëls.
Ook zijn oom Joseph Daniëls was doof.
David zat van 1 september 1921 tot 1 september 1932 op de Amsterdamse dovenschool. Volgens ooggetuigen was David een bijdehandse jongen: “koppie, koppie”.

Volgens de gegevens van de school was zijn vader kleermaker van beroep en behoorde het gezin tot de Nederlands-Israëlitische
geloofsgemeenschap.

Opleiding
David ging in 1932 naar de Vakschool voor bankwerkers en smeden, van waar er gunstige berichten over hem werden ontvangen. In 1933 wordt vermeld dat er een “waarlijk schitterend rapport omtrent Daaf Daniëls” ontvangen was van de ambachtsschool Westerstraat.
In 1935 staat vermeld dat David…

Lees meer over de opleiding van David.

Leiden

David was in 1935 initiatiefnemer tot de oprichting van de Leidse dovenvereniging “De Sleutelstad”. Hij kwam uit Amsterdam, maar werd in Leiden bij het Kamerlingh Onnes Laboratorium opgeleid als leerling-glasblazer. In zijn Leidense periode woonde hij achtereenvolgens op de Haarlemmerstraat 211, Lammermarkt 3, Hoogewoerd 29 en opnieuw op de Lammermarkt 3.
Een ooggetuige vertelde dat hij…

Lees meer over Davids leven in Leiden.

Amsterdam
David wordt als lid van de “Doofstommen Schaakclub Tot Ons Genoegen” vermeld in “Partij verloren…: gedenkboek ter herinnering aan de schakers in Nederland, die tijdens de bezetting heen gingen”…

David was in 1936 lid van de Amsterdamse dovenvoetbalclub “Amstelstad”, de opvolger van de afdeling voetbal van de Amsterdamse Doven Sport Vereniging (ADSV). In de notulen van de periode 1940-1941 staat in juli vermeld dat hij …

Lees meer over Davids activiteiten in Amsterdam.

Het laatste bekende adres van David is Saffierstraat 76 huis, Amsterdam.

Archieven
Informatie over David Daniëls
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem