Sara Daniëls

Sara werd op 1 september 1919
geboren in Amsterdam.

Sara werd op maandag
31 januari 1944 vermoord in
het concentratiekamp Auschwitz.
Zij was toen 24 jaar.

Haar man werd op diezelfde dag vermoord in Auschwitz.

DOVE FAMILIE
Sara trouwde op 20 september 1942 te Amsterdam met Izak Levie, doof en oud-leerling van de
Amsterdamse dovenschool.

Sara had dove ouders:
Meijer Daniëls en Roosje Roodveldt, en een dove broer: David Daniëls.
Ook haar oom, Joseph Daniëls was doof.

4-daags schoolreisje in 1933 naar Katwijk aan Zee van de Amsterdamse dovenschool
Iedere klas had een verslagboek, waarin alle leerlingen om de beurt een eigen verslag schreven.
Dit verslag is geschreven door Sara Daniëls, haar roepnaam was Saar.
Het schoolreisje was van 1 tot en met 4 juli. De klas logeerde in huize ‘De Zonnepit’ in Katwijk aan Zee.
De rode pijlen op de foto’s wijzen naar Sara Daniëls.

 
Sara zat van 5 september 1922 tot juli 1933 op de Amsterdamse dovenschool.
In 1933 werd zij geplaatst op een atielier voor naaien. Sara was kostuumnaaister van beroep.

Volgens de gegevens van de school was haar vader kleermaker van beroep en behoorde het gezin tot de Nederlands-Israëlitische
geloofsgemeenschap.

Op 25 maart 1940 staat vermeld dat Sara verloofd is met Izak Levie, en op 3 januari 1943 staat vermeld dat zij getrouwd zijn.
Als laatste staat bij haar naam genoteerd: “Overleden”.

Het laatste bekende adres van Sara
is Saffierstraat 76-huis, Amsterdam.

Archieven
Informatie over Sara Daniëls
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem