David Daniëls: Amsterdamse clubs

 

David wordt als lid van de “Doofstommen Schaakclub Tot Ons Genoegen” vermeld in “Partij verloren…: gedenkboek ter herinnering aan de schakers in Nederland, die tijdens de bezetting heen gingen”. Hij staat tevens vermeld in het jubileumboekje van de schaakclub Tot Ons Genoegen, samen met zes andere Joodse schakers.

David was in 1936 lid van de Amsterdamse dovenvoetbalclub “Amstelstad”, de opvolger van de afdeling voetbal van de Amsterdamse Doven Sport Vereniging (ADSV). In de notulen van de periode 1940-1941 staat in juli vermeld dat hij voorlopige voorzitter was, na stemming werd hij de officiële voorzitter. Daarnaast was hij aanvoerder van het elftal. In de vergadering van 30 juni 1941 stelde David zich herkiesbaar als voorzitter, en werd met meerderheid van stemmen herkozen.

De laatste notulen in dit notulenboek gaan over de vergadering van 25 augustus 1941. In het gehele notulenboek wordt geen enkele melding gemaakt van de bezetting of de oorlog. Alleen bij deze notulen staat vermeld dat men haast moest maken om de vergadering te sluiten want enige bestuursleden gingen al naar huis vanwege de verduistering.

Ga terug naar hoofdpagina David Daniëls