Willem Polak

Willem werd op 8 juni 1907
geboren in Amsterdam.
 
Willem werd op vrijdag
9 juli 1943 vermoord in het
concentratiekamp Sobibor.
Hij was toen 36 jaar.
 
Zijn vrouw werd op dezelfde dag vermoord in Sobibor.
 
DOVE FAMILIE
Willem trouwde op 26 februari 1936 in Amsterdam met Rebecca Farro, doof en oud-leerlinge van
de Amsterdamse dovenschool.
Zij hadden geen kinderen.

Willem ging van 3 april 1911 tot 1 september 1921 naar de Amsterdamse dovenschool.

Willem was erg ziek geweest toen hij een half jaar oud was. Daarna was hij links geheel doof, maar rechts hoorde hij nog aardig. Hij zou misschien later “gewoon onderwijs” kunnen volgen.

Op 1 september 1921 staat vermeld dat Willem op de Grafische School was geplaatst. Hij was goed ontwikkeld en sprak goed.
Op 1 september 1922 staat dat hij nog op school zat en goed vorderde. Willem werd letterzetter van beroep.

Volgens de gegevens van de school was de vader van Willem koopman in oude fietsbanden en behoorde het gezin tot de Nederlands-Israëlitische geloofsgemeenschap.

Verder staat vermeld dat hij gehuwd was met Rebecca Farro.

De laatste notitie bij de naam van Willem is “Overleden”.

Willem was volgens de ledenlijst van 1934 lid van de Amsterdamse dovenvereniging Guyot. Hij staat tevens vermeld in het huldeblijk aan Hartog Zegerius, bij zijn 25-jarig bestuursjubileum.

Willem stelde zich, zoals te lezen valt in het aprilnummer van 1932 van het tijdschrift ANDOR, kandidaat als 2e secretaris voor de vereniging Guyot, maar kreeg niet genoeg stemmen om de functie te krijgen. Hij werd wel bestuurslid.


In het juninummer van 1936 staat hij vermeld als secretaris van de Amsterdamse sportvereniging ADSV.

In het aprilnummer van 1936 van het tijdschrift ANDOR is een
advertentie te vinden waarin Rebecca en Willem bedanken voor de belangstelling voor hun huwelijk op 26 februari 1936.

Tenslotte zijn in de januarinummers van 1939 en 1940
nieuwjaarswensen terug te vinden van het echtpaar Polak-Farro.

Het laatst bekende adres van
Willem is Kuinderstraat 43-1hg,
Amsterdam.

Archieven
Informatie over Willem Polak
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Community Joods Monument
Yad Vashem