Rebecca (Rebekka) Farro

Rebecca werd op 26 oktober 1908
geboren in Amsterdam.
 
Rebecca werd op vrijdag 9 juli 1943
vermoord in het concentratiekamp
Sobibor.
Zij was toen 34 jaar.
 
Haar man werd op diezelfde dag
vermoord in Sobibor.
 
DOVE FAMILIE
Rebecca trouwde op 26 februari 1936 met Willem Polak, doof en oud-leerling van de Amsterdamse dovenschool.
Zij hadden geen kinderen.
 
Rebecca Farro was niet verwant aan Elly Farro.

Rebecca ging van 18 juni 1915 tot 1 september 1923 naar de
Amsterdamse dovenschool. Rebecca werd na haar ontslag in 1923 geplaatst op de Vakschool voor Verkoopsters, waaraan een naaiopleiding verbonden was. Bij haar ontslag werd genoteerd dat haar “vorderingen en spreken” goed waren.

Volgens de gegevens van de school was haar vader diamantbewerker van beroep en behoorde het gezin tot de Portugees-Israëlitische geloofsgemeenschap.

Rebecca werkte als confectiewerkster.

Later staat in het leerlingenboek dat zij getrouwd is met Wim Polak. En tenslotte staat vermeld: “Overleden”.

Rebecca was volgens de ledenlijst van 1934 lid van de Amsterdamse dovenvereniging Guyot. Zij staat ook genoemd in het huldeblijk aan Hartog Zegerius uit hetzelfde jaar, bij zijn 25-jarig bestuursjubileum.

Bovendien was zij donateur van de Amsterdamse dovensport-
vereniging ADSV.

In het aprilnummer van 1936 van het tijdschrift ANDOR is een advertentie te vinden waarin Rebecca en Willem bedanken voor de belangstelling voor hun huwelijk op 26 februari 1936.

Rebecca was actief in de toneelclub “Guyot”. In het meinummer van 1936 van ANDOR liet zij een tekstje plaatsen waarin zij vermeldt dat de opvoering van een toneelstuk uitgesteld is omdat het stuk grote moeilijkheden met zich meebracht. Het zou alsnog uitgevoerd worden op donderdag 21 mei 1936.
In het oktobernummer van hetzelfde jaar is te lezen hoe Rebecca als secretaresse van de vereniging verslag uitbracht. In het novembernummer van 1938 is te zien dat zij nog steeds secretaresse van de toneelclub was.
In het decembernummer van 1938 van ANDOR is een verslag te vinden van een radio-uitzending van de VARA, waarin Mimi Reens en Rebecca Polak-Farro optraden. Rebecca vroeg de aandacht van de luisteraars voor het feit, dat “de doofstommen” uitstekende toneelspelers zijn. Zij memoreerde het 55-jarig bestaan van de Amsterdamse vereniging Guyot, en wees op het grote nut van verenigingen voor “doofstommen”.

Tenslotte zijn in de januarinummers van 1939 en 1940 nieuwjaarswensen terug te vinden van het echtpaar Polak-Farro.

In ANDOR wordt een paar keer de naam M. Farro genoemd. Dit zou de vader van Rebecca kunnen zijn: Mozes Farro. Hier is verder nog geen informatie over gevonden.

Het laatst bekende adres van
Rebecca is Kuinderstraat 43 1-hg,
Amsterdam.

Archieven
Informatie over Rebecca Farro
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem