Scheindel (Djona) Müller

Djona werd op 11 of 13 december
1910 geboren in Scheveningen.
 
Djona werd in 1942 vanuit
Mechelen gedeporteerd.
 
DOVE FAMILIE
Djona had een dove broer:
Joachim Müller.
Djona ging van 4 september 1917 tot het einde van het jaar 1917
naar de Rotterdamse dovenschool.
Vervolgens ging zij van 12 februari 1920 tot 4 juli 1924 naar de Amsterdamse dovenschool.

Volgens de gegevens van de Rotterdamse dovenschool was haar vader diamantmakelaar van beroep en woonden haar ouders in Scheveningen.

Scheindel werd “Djona” genoemd. Volgens de gegevens van de
Amsterdamse school werd Scheindel “Djonna” genoemd.

In 1924 staat vermeld dat haar ouders naar Antwerpen verhuisden. Djona had goed geleerd, maar zag spraak slecht af omdat haar gezichtsvermogen zwak was. Zij zou waarschijnlijk geplaatst worden op de inrichting voor doofstommen te Antwerpen, waarvan madame Poodt de directrice was.

De laatste aantekening bij de naam van Scheindel is “Overleden”.

In het augustus/septembernummer van 1939 van het tijdschrift ANDOR staat een berichtje van Dyona Fingerhat-Müller, dat op haar verzoek geplaatst is:

“Na een 150-jarige afwezigheid ben ik weer eens naar
Amsterdam gekomen, om de doofstommen weer te zien, waarmede ik op school ben geweest. Ik wist niet, dat de doofstommenvereniging “Guyot” zo een prachtig gebouw had en dat er zoveel doofstommen lid waren van die vereniging. Wat ik hier alles heb aangetroffen, zal ik nooit vergeten. Ik ben ook nog op bezoek geweest bij de Doof-
stommenschool. Er is in die 15 jaren veel veranderd. Vele doofstommen zijn getrouwd en hebben kinderen. ik ben toch blij weer eens in Amsterdam te zijn geweest.
Antwerpen, Pl. Moretuslei 111.”

In de database van Yad Vashem is te zien dat Djona getrouwd was met Simon Fingerhut, en zich Jeanette noemde.

Archieven
Informatie over Scheindel (Djona)
Müller is ook te vinden bij:
Yad Vashem