Joachim Müller

Joachim werd op 11 april 1909
geboren. Zijn geboorteplaats is
niet bekend.
 
Joachim werd in 1942
vanuit Mechelen gedeporteerd.
 
DOVE FAMILIE
Joachim had een dove zus,
Scheindel Müller.
Joachim ging van 2 september 1915 tot het einde van het jaar 1917 naar de Rotterdamse dovenschool.
Vervolgens ging hij van 12 februari 1920 tot 4 juli 1924 naar de
Amsterdamse dovenschool.

Volgens de gegevens van de Rotterdamse dovenschool was zijn vader diamantmakelaar van beroep en woonden zijn ouders in Scheveningen.

In het notulenboek van die school staan de naam en het beroep van zijn vader doorgestreept, met de vermelding “overleden”.

Het gezin behoorde tot de Nedeerlands-Israëlitische geloofsgemeenschap.

Op 4 juli 1924 staat vermeld dat Joachim vertrokken is naar Antwerpen. Hij had goede vorderingen gemaakt en sprak vrij goed. Hij was zeer ontwikkeld en werd opgeleid tot diamantbewerker.

Op 18 september 1938 staat genoteerd dat Joachim Muller
(111 Avenue Plantin Arboretus, Anvers, p/a de wed. Sara Müller) getrouwd is met mej. Gusta Bomac.

De laatste aantekening bij de naam van Joachim is “Overleden”.

Archieven
Informatie over Joachim Müller
is ook te vinden bij:
Yad Vashem