Philip Nunes Cardozo


Philip werd op 22 juni 1930
geboren in Amsterdam.
 
Philip werd op vrijdag
26 februari 1943 vermoord in
het concentratiekamp Auschwitz.
Hij was toen 12 jaar.
 
Zijn beide ouders en zijn zus Maud werden op diezelfde dag vermoord in Auschwitz.
 
DOVE FAMILIE
Philip had een dove vader:
David Nunes Cardozo, drie dove zussen: Anna Nunes Cardozo,
Grietje Nunes Cardozo en
Maud Nunes Cardozo, en een
dove oom: Joël Nunes Cardozo.
 
Philip had ook een dove neef: Emanuel (Flip) Delmonte. Hij overleefde de oorlog.

Philip ging van 9 november 1936 tot 1941 naar de Amsterdamse dovenschool.

Volgens de gegevens van de school was zijn vader kleermaker van beroep en behoorde het gezin tot de Portugees-Israëlitische geloofsgemeenschap.

In het notulenboek van de school staat dat Philip op 18 januari 1943 “als Jood naar Duitschland” was vertrokken.

Ooggetuigen vertellen dat de hele klas eens pannenkoeken mocht komen eten bij Philip thuis, toen hij jarig was.

Philip was een boefje, wordt verteld.

Toen het gezin het bevel had gekregen om te vertrekken, gaf Philip zijn hengel in bewaring aan een onderwijzer.

Philip stond op de lijst van transportnummer 51. Dit transport vertrok op 23 februari 1943 uit Westerbork en kwam op 25 februari 1943 in Auschwitz aan. Het transport bevatte 1101 gedeporteerden, waaronder 110 kinderen.

Philip staat in het boek In Memoriam vermeld op pagina 379, met een foto op pagina 380.

Het laatst bekende adres van Philip
is Amstel 95-huis, Amsterdam.

Archieven
Informatie over Philip Nunes
Cardozo is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem

Guus Luijters en Aline Pennewaard, In Memoriam. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2012.
ISBN: 978 90 468 1230 3.