Grietje Nunes Cardozo

Grietje werd op 9 mei 1918
geboren in Amsterdam.
 
Grietje werd op dinsdag
30 november 1943 vermoord in
het concentratiekamp Auschwitz.
Zij was toen 25 jaar.
 
Haar man werd vier maanden
later vermoord.
 
DOVE FAMILIE
Grietje trouwde op 10 augustus 1941 met Jacob Delmonte, doof en oud-leerling van de Amsterdamse en Groningse dovenschool.
Zij kregen een zoon: Emanuel (Flip) Delmonte, die de oorlog overleefd heeft. Zijn onderduiknaam was Flipje Blom. Na de oorlog is ‘Flip’ als roepnaam gebleven. Flip is ook doof.
 
Grietje had een dove vader:
David Nunes Cardozo, twee dove zussen: Anna Nunes Cardozo en Maud Nunes Cardozo, een dove broer: Philip Nunes Cardozo en een dove oom: Joël Nunes Cardozo.

Grietje ging van 1 september 1921 tot 1 september 1932 naar de Amsterdamse dovenschool.

Volgens de gegevens van de school was haar vader kleermaker van beroep en behoorde het gezin tot de Portugees-Israëlitische geloofsgemeenschap.

In het maartnummer van 1937 van het tijdschrift ANDOR staat een advertentie waarin Jacob en Grietje hun verloving op 21 februari 1937 bekendmaken.

De school noteerde dat Grietje trouwde met J. Delmonte en woonachtig was aan de Nieuwe Prinsengracht 46.

Verder is in het decembernummer van 1940 een advertentie met nieuwjaarswensen te vinden van Jacob en Grietje.

Het laatst bekende adres van
Grietje is Amstel 95-huis,
Amsterdam, haar ouderlijk adres.

Archieven
Informatie over Grietje Nunes
Cardozo is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem