Marie Gerritse

Marie Gerritse werd op 7 november
1909 geboren in Amsterdam.
 
Marie werd op vrijdag
12 februari 1943 vermoord in
het concentratiekamp Auschwitz.
Zij was toen 33 jaar.
 
Haar man werd op 30 april 1943 vermoord in Auschwitz.
 
DOVE FAMILIE
Marie trouwde op 2 juli 1941 met Joseph Zegerius, doof en oud-leerling van de Amsterdamse dovenschool.
Marie ging van 1 februari 1913 tot eind juli 1929 naar de
Amsterdamse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was zij doof geboren. In de notulen van de school staat dat zij vrij goed ontwikkeld is en vrij goed spreekt.

Na haar ontslag ging zij naar de industrieschool voor meisjes op de Weteringschans.

Verder is vermeld dat zij gehuwd is met J. Zegerius.

Haar vader was koopman en het gezin behoorde tot de Nederlands-Israëlitische geloofsgemeenschap.

Marie was volgens de ledenlijst van 1934 lid van de Amsterdamse dovenvereniging Guyot. Zij staat ook genoemd in het huldeblijk aan Hartog Zegerius uit hetzelfde jaar, bij zijn 25-jarig bestuursjubileum.

Zij was tevens lid van de Amsterdamse dovensportvereniging ADSV, volgens het jubileumboek in 1938.
In het maartnummer van 1937 van het tijdschrift ANDOR staat een verslag van het 10-jarig jubileum van de ADSV, Marie was lid van de feestcommissie.

In het oktobernummer van 1938 van ANDOR staat een advertentie waarin Marie en Joseph hun verloving op 25 september 1938 bekend maken.

Marie was naaister van beroep. Zij was sinds 12 november 1928 werkzaam bij de textielfabriek Hollandia-Kattenburg in Amsterdam.

Het laatst bekende adres van
Marie is Westerstraat 120-huis,
Amsterdam, het adres van haar
ouders.
Volgens Joods Monument is het laatst bekende adres echter: Westerstraat 129-huis, Amsterdam.
Maar volgens de persoonskaart van Marie uit het Amsterdams Stadsarchief woonden Marie en Joseph vanaf 29 september 1941 samen op dit adres: Valkenburgerstraat 161-3hg, Amsterdam

Archieven
Informatie over Marie Gerritse
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Community Joods Monument
Yad Vashem