Joseph Zegerius

Joseph werd op 10 mei 1914
geboren in Amsterdam.
 
Joseph werd op vrijdag
30 april 1943 vermoord in
het concentratiekamp Auschwitz.
Hij was toen 28 jaar.
 
Zijn vrouw was al op 13 februari vermoord in Auschwitz.
 
DOVE FAMILIE
Joseph trouwde op 2 juli 1941 met Marie Gerritse, doof en oud-leerlinge van de Amsterdamse dovenschool.

Joseph ging van 1 oktober 1917 tot juli 1929 naar de Amsterdamse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was hij totaal doof en had hij “doofstomme” ouders.

In juli 1929 ging Joseph van school af. De school noteerde dat hij goed ontwikkeld was en een harde stem had. Joseph werd geplaatst bij een meubelmaker.

Zijn vader was kleermaker van beroep. Het gezin behoorde tot de Nederlands-Israëlitische geloofsgemeenschap.

Verder werd genoteerd dat Joseph gehuwd was met Marie Gerritse.

De laatste notitie bij de naam van Joseph is “Overleden”.

Joseph was volgens de ledenlijst van 1934 lid van de Amsterdamse dovenvereniging Guyot. Hij staat tevens vermeld in het huldeblijk aan Hartog Zegerius, bij zijn 25-jarig bestuursjubileum.
Joseph was ook lid van de toneelclub “Guyot”, blijkens teksten over kaartverkoop in het novembernummer van 1939, het februarinummer van 1940 en het mei/juninummer van 1940 van ANDOR.

In het aprilnummer van 1932 van het tijdschrift ANDOR wordt Joseph samen met enkele anderen bedankt voor zijn inzet bij de fancy-fair, georganiseerd ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van het gebouw van de vereniging Guyot.

In het oktobernummer van 1938 van ANDOR staat een advertentie waarin Marie en Joseph hun verloving op 25 september 1938 bekend maken.

Joseph was eerst perser, later timmerman van beroep.

Het laatst bekende adres van
Joseph is Vrolikstraat 269-3hg,
Amsterdam. Dit was zijn ouderlijk
huis.

N.B.
Volgens de persoonskaart van zijn vrouw Marie uit het Amsterdams
Stadsarchief woonden Marie en Joseph vanaf 29 september 1941 samen op de Valkenburgerstraat 161-3hg, Amsterdam.

Archieven
Informatie over Joseph Zegerius is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem