Lena Ancona

Lena werd geboren op 15 november 1924 in Amsterdam.
Lena werd op vrijdag 28 mei 1943
vermoord in het concentratiekamp
Sobibor.
Zij was toen 18 jaar.
 
Haar ouders, haar 2 broers en zus werden op diezelfde dag vermoord in Sobibor.

 

DOVE FAMILIE
Lena had een dove zus,
Esther Ancona, en een dove
broer, Jacques Ancona.

Lena zat van 12 juni 1928 tot 15 april 1940 op de Amsterdamse dovenschool.
Volgens de gegevens van de school was vader Ancona sigarenmaker. Het gezin behoorde tot de Portugees-Israëlitische geloofsgemeenschap.

Op 10 april 1940 liet vader Ancona de school weten dat hij Lena op proef had laten werken als leerling-machinestikster op een damesmantel-atelier. Aangezien de chef tevreden was, nam vader Ancona zijn dochter Lena op 15 april 1940 van school, tegen het advies van de school in.

De documenten van de school vermelden over Lena dat zij onverstaanbaar sprak, een goedaardig karakter had en tijdens de schooltijd door de schuld van de vader ontzettend veel verzuimd had. De familie werd door de school betiteld als “inferieur”.

Verder staat bij de gegevens van Lena vermeld: “Overleden”.

Het laatst bekende adres van Lena
is Joden Houttuinen 44-2hg,
Amsterdam.
Na de oorlog werd deze straatnaam veranderd in Nieuwe Houttuinen.
 

 
Archieven
Informatie over Lena Ancona
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem