Jacques (Jack) Ancona

Jack werd geboren op 14 november 1934 in Amsterdam.
Jack werd op vrijdag 28 mei 1943
vermoord in concentratiekamp
Sobibor.
Hij was toen 8 jaar.

Op diezelfde dag werden zijn
ouders vermoord – Jacob Ancona
en Sara Tokkie -, zijn broer
Samuel en zijn beide zussen:
Lena en Catharina.
 
 
DOVE FAMILIE
Jack had twee dove zussen: Esther Ancona en Lena Ancona.

Jack zat vanaf 1 november 1937 op de Amsterdamse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was hij “doofstom, waarschijnlijk aangeboren”.
Tevens staat genoteerd dat hij op 20 mei 1943 vertrok “… als Jood naar Duitschland”.

Het beroep van vader Ancona was sigarenmaker. Het gezin behoorde tot de Portugees-Israëlitische geloofsgemeenschap.

Een ooggetuige vertelt dat Lena op een dag Jack van school kwam halen en in paniek was over hun mogelijke gedwongen vertrek.
Jack zei toen dat hij zich geen zorgen maakte. Lena was groot en kon makkelijk gepakt worden, maar hij was klein en kon tussen de benen van de Duitse soldaten wegrennen.

Jack staat vermeld op de lijsten van transportnummer 65 dat op
25 mei 1943 uit Westerbork vertrok en op 28 mei 1943 in Sobibor aankwam. Dit transport bevatte 2862 gedeporteerden, waaronder 676 kinderen.

Jacques staat in het boek In Memoriam vermeld op pagina 491, zonder foto.

Het laatst bekende adres van Jack
is Jodenhouttuinen 44-2 hoog,
Amsterdam.
Na de oorlog werd deze straatnaam veranderd in Nieuwe Houttuinen.
 

Archieven
Informatie over Jack Ancona
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem
 
Guus Luijters en Aline Pennewaard, In Memoriam. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2012.
ISBN: 978 90 468 1230 3.