Herman Zamford

Herman werd op 18 juli 1892
geboren in Amsterdam.
 
Herman werd op vrijdag
30 april 1943 vermoord in
het concentratiekamp Auschwitz.
Hij was toen 50 jaar.
 
Zijn vrouw en dochter werden
op 14 januari 1943 vermoord
in Auschwitz.
 
DOVE FAMILIE
Herman trouwde op 28 februari 1924 in Amsterdam met Branca van der Bokke, doof en oud-leerlinge van de Groningse dovenschool.
Zij kregen één dochter: Rachelina Zamford (02-08-1927).

Herman ging van 12 september 1900 tot 15 juli 1909 naar de
Groningse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was hij doof geboren.

Zijn vader was godsdienstonderwijzer van beroep. Herman was steenhouwer van beroep.

Herman leerde fotograferen, maar werd volgens de school beeldhouwer omdat de fotografie voor hem als Israëliet te lastig was.
Hij had een goed bestaan, want hij verdiende 25 gulden per week.

Het echtpaar Zamfort-van der Bokke was lid van de Amsterdamse dovenvereniging Hoop doet Leven.

Een ooggetuige herinnert zich dat het hele lieve zachte mensen waren. Mevrouw was heel zacht en rustig, evenals haar dochter. Deze horende dochter kon goed gebaren en fungeerde in de
dovenvereniging als tolk.

Het laatst bekende adres van
Herman is Vrolikstraat 64-1hg,
Amsterdam.

Archieven
Informatie over Herman Zamford
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Community Joods Monument
Yad Vashem