Branca van der Bokke

Branca werd op 1 december 1901
geboren in Amsterdam.
 
Branca werd donderdag
14 januari 1943 vermoord in
het concentratiekamp Auschwitz.
Zij was toen 41 jaar
 
Haar dochter werd op diezelfde dag vermoord in Auschwitz.
 
DOVE FAMILIE.
Branca trouwde op 28 februari 1924 met Herman Zamford, eveneens doof en oud-leerling van de Groningse dovenschool.
 
Zij kregen één dochter: Rachelina Zamford (1927-1943).
Branca zat van 8 september 1909 tot 17 juli 1919 op de Groningse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was zij doof geworden. Zij leerde naaien.

Haar vader was sjouwerman van beroep.

Branca was naaister en huisvrouw, haar man was steenhouwer.

Het echtpaar Zamfort-van der Bokke was lid van de Amsterdamse dovenvereniging Hoop doet Leven.
Een ooggetuige herinnert zich dat het hele lieve zachte mensen waren. Mevrouw was heel zacht en rustig, evenals haar dochter.

Deze horende dochter kon goed gebaren en fungeerde in de
dovenvereniging als tolk.

Het laatst bekende adres van
Branca is Vrolikstraat 64-1hg,
Amsterdam.

 

Archieven
Informatie over Branca van der
Bokke is ook te vinden bij:
Joods Monument
Community Joods Monument
Yad Vashem