Siegfried Hein Speijer

Siegfried werd op 24 februari 1927
geboren in Amsterdam.
 
Siegfried werd op vrijdag
2 juli 1943 vermoord in het
concentratiekamp Sobibor.
Hij was toen 16 jaar.

Siegfried ging van 3 februari 1930 tot 1 januari 1937 naar de
Amsterdamse dovenschool.

Volgens de gegevens van de school werkte zijn vader in de reclame-artikelen.

Het gezin behoorde tot de Nederlands-Israëlitische geloofsgemeenschap.

Het ouderlijk adres van Siegfried was Transvaalkade 83, Amsterdam, maar Siegfried woonde in huis bij mevr. Calson op de Joh. Verhulststraat 45 in Amsterdam.

Op 1 januari 1937 vertrok Siegfried naar de “imbecielenschool” op de Plantage Muidergracht.

De laatste notitie bij de naam van Siegfried is “Overleden”.

Siegfried stond op de lijst van transportnummer 69. Dit transport vertrok op 29 juni 1943 uit Westerbork en kwam op 2 juli 1943 in
Sobibor aan. Het transport bevatte 2397 gedeporteerden, waaronder 482 kinderen.

Siegfried staat in het boek In Memoriam vermeld op pagina 579,
zonder foto.
In het addendum staat op pagina 68 een foto van Siegfried.

Het laatst bekende adres van
Siegfried is Joh. Verhulststraat
45-huis, Amsterdam.

Archieven
Informatie over Siegfried Hein
Speijer is ook te vinden bij:
Joods Monument
Community Joods Monument
Yad Vashem
 
Guus Luijters en Aline Pennewaard, In Memoriam. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2012.
ISBN: 978 90 468 1230 3. Addendum: ISBN 978 90 468 1403 1.