Samuel Willem de Vries

Samuel werd op 5 maart 1938
geboren in Amsterdam.
 
Samuel werd op maandag
28 september 1942 vermoord in
het concentratiekamp Auschwitz.
Hij was toen 4 jaar.
 
Zijn ouders werden op diezelfde dag vermoord in Auschwitz.
 
DOVE FAMILIE
Samuel had een dove vader:
Alexander de Vries en een dove
moeder: Gertrud Klaber.

Samuel ging van 2 september 1940 tot 28 september 1942 naar de Amsterdamse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was hij “doofstom”, evenals zijn ouders.

Zijn vader was werkloos typograaf. Het gezin behoorde tot de Nederlands-Israëlitische geloofsgemeenschap.

Bij de datum 28 september 1942 staat genoteerd: “vertrokken naar Duitschland”.

Samuel stond op de lijst van transportnummer 22. Dit transport vertrok op 25 september 1942 uit Westerbork en kwam op 26 september 1942 in Auschwitz aan. Het transport bevatte 928 gedeporteerden, waaronder 141 kinderen.

Samuel staat in het boek In Memoriam vermeld op pagina 193,
zonder foto.

Het laatst bekende adres van
Samuel is Krugerplein 17-2hg,
Amsterdam.

Archieven
Informatie over Samuel Willem de
Vries is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem
 
Guus Luijters en Aline Pennewaard, In Memoriam. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2012. ISBN: 978 90 468 1230 3.