Samson Snoek

Samson werd op 8 september 1900
geboren in Amsterdam.
 
Samson werd op woensdag
19 augustus 1942 vermoord in
het concentratiekamp Auschwitz.
Hij was toen 41 jaar.
 
Samson was niet getrouwd.

Samson ging van 5 september 1907 tot 20 juli 1916 naar de
Groningse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was hij doof geworden.

Zijn vader was venter van beroep.

Samson leerde letterzetten en werd typograaf van beroep.

Samson was volgens de ledenlijst van 1934 lid van de Amsterdamse dovenvereniging Guyot. In het aprilnummer van 1932 van het tijdschrift ANDOR is te lezen dat Samson gekozen werd als 2e secretaris van het bestuur van de vereniging Guyot.

In het augustus/septembernummer van 1938 wordt Samson vermeld als waarnemend secretaris van de Nederlandse Bond van Doofstommenverenigingen.

Vanaf het mei/juninummer van 1940 is Samson’s huisadres tevens het administratie-adres van ANDOR.

Samson schreef in het nummer van 1 oktober 1932 van Ons Tijdschrift een historisch artikel over het ontstaan van de dovenvoetbalclubs in Amsterdam en Rotterdam.

Het laatst bekende adres van
Samson is Dijkstraat 10-1hg,
Amsterdam.

Archieven
Informatie over Samson Snoek
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem en op deze pagina