Salomon Montesinos

Salomon werd op 20 februari 1906 geboren in Amsterdam.
 
Salomon werd op
maandag 25 januari 1943
vermoord in het concentratiekamp Auschwitz.
Hij was toen 36 jaar.
Salomon ging van 3 april 1911 tot 31 januari 1921 naar de Amsterdamse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was hij doof geboren en geheel doof.

Zijn verstandelijke ontwikkeling was vrij goed, maar hij sprak slecht.

Zijn vader was roosjesslijper van beroep, een specifieke vorm van diamantslijpen.

Het gezin behoorde tot de Portugees-Israëlitische geloofsgemeenschap.

Op 31 januari 1921 staat genoteerd dat Salomon geplaatst was op de ambachtsschool op de Weteringschans, waar hij het vak meubelmaken leerde. Hij was zeer handig en nauwkeurig in zijn handenarbeid. Salomon behaalde het diploma van de Ambachtsschool voor timmerlieden en de directeur van die school betuigde zijn grote tevredenheid over de vorderingen van Salomon.

Op 3 november 1937 wordt vermeld dat zijn moeder op bezoek is gekomen en mededeelde dat Salomon al 2½ jaar in Apeldoorn verbleef.

De laatste notitie bij de naam van Salomon is “Overleden”.

Volgens zijn persoonskaart in het Amsterdams Stadsarchief verbleef Salomon sinds 1935 in het Apeldoornse Bos.

Het laatst bekende adres van Salomon is het psychiatrisch ziekenhuis Het Apeldoornse Bos, Zutphensestraat, Apeldoorn.
Hij staat ook vermeld als woonachtig in het A.C. Wertheimhuis aan de Plantage Parklaan 15 te Amsterdam. Dit tehuis bood nazorg aan mannelijke ex-psychiatrische patiënten van de psychiatrische inrichting het Apeldoornse Bos.


Archieven

Informatie over Salomon Montesinos
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem