Rosa Bella Struch

Rosa werd op 10 februari 1939
geboren in Amsterdam.
 
Rosa werd op zaterdag
18 juli 1942 vermoord in
het concentratiekamp Auschwitz.
Zij was toen 3 jaar.
 
Haar zus werd op diezelfde dag vermoord in Auschwitz.

Rosa ging van 9 maart 1942 tot 17 juli 1942 naar de
Amsterdamse dovenschool. Het schoolgeld voor Rosa bedroeg 8 gulden per jaar. Volgens de gegevens van de school was zij doofstom.

Haar vader was leerbewerker van beroep en verdiende
27,50 gulden per week.

Het gezin behoorde tot de Nederlands-Israëlitische geloofsgemeenschap.

Rosa zat in de voorbereidende klas. Op 17 juli 1942 werd Rosa uitgeschreven, want zij vertrok “als Jood naar Duitschland”.

Rosa stond op de lijst van transportnummer 2. Dit transport vertrok op 16 juli 1942 uit Westerbork en kwam op 17 juli 1942 in Auschwitz aan. Het transport bevatte 895 gedeporteerden, waaronder 139 kinderen.

Rosa staat in het boek In Memoriam vermeld op pagina 53, zonder foto.

Het laatst bekende adres van
Rosa is Vrolikstraat 299-1hg,
Amsterdam.

Archieven
Informatie over Rosa Bella
Struch is ook te vinden bij:
Joods Monument
Community Joods Monument
Yad Vashem
 
Guus Luijters en Aline Pennewaard, In Memoriam. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2012.
ISBN: 978 90 468 1230 3.