Rebekka Pekel

Rebekka werd op 5 juli 1874
geboren in Den Helder.
 
Rebekka werd op maandag
28 september 1942 vermoord in
het concentratiekamp Auschwitz.
Zij was toen 68 jaar.
 
Haar man werd op diezelfde dag vermoord in Auschwitz.
 
DOVE FAMILIE
Rebekka trouwde op 5 augustus 1903 te Amsterdam met Isaäc Boeken, eveneens doof en oud-leerling van het Groningse doveninstituut.
Rebekka en Isaäc hadden drie kinderen: Abraham, Frederika en Nathan Boeken.
Verdere gegevens over deze kinderen zijn nog niet bekend.

Rebekka ging van 23 augustus 1882 tot 16 juli 1890 naar de
Groningse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was zij doof geworden.

Haar vader was koopman van beroep. Rebekka leerde naaien.

In januari 1901 staat vermeld dat kleermaken haar vak was en
dat haar verdiensten bevredigend waren.

Het laatst bekende adres van
Rebekka is Transvaalstraat
112-huis, Amsterdam.

Archieven
Informatie over Rebekka Pekel
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem