Rachel (Sjelly) Lutraan


Sjelly werd op 30 januari
1920 geboren in Raalte.
 
Sjelly werd op maandag
31 januari 1944 vermoord in het
concentratiekamp Auschwitz.
Zij was toen 22 jaar.


Sjelly ging van 12 mei 1931 tot 11 juli 1941 naar de
Amsterdamse dovenschool. De school vermeldt bij de naam van Rachel dat zij een lief, ijverig kind was met een goede aanleg.

In het aprilnummer van 1938 van het tijdschrift ANDOR staat een in een verslag van de Amsterdamse dovenschool dat drie leerlingen de padvinders-eed aflegden, waaronder Rachel Lutraan. De school was trots op de leerlingen omdat zij de eed zeer verstaanbaar uitspraken.

Volgens de gegevens van de school was haar vader koopman van beroep en behoorde het gezin tot de Nederlands-Israëlitische
geloofsgemeenschap.

Tijdens haar schoolperiode verbleef Rachel bij een Joodse pleegmoeder, de weduwe J. de Vries. Zij volgde in 1938 een opleiding
voor ritueel koken aan de Van Wetschool, zodat plaatsing in een
orthodox-Joodse huishouding mogelijk was. De kosten voor deze opleiding werden gedragen door een bestuurslid van de school.

In het maartnummer 1939 van het tijdschrift ANDOR wordt Rachel opnieuw genoemd in een verslag van de school, nu omdat zij sinds 9 januari ’s middags een opleiding volgde bij de modevakschool van mevrouw Heeringa-van Wijk.

In 1939 staat vermeld dat zij in de middaguren een opleiding tot modiste volgde aan de modevakschool van mevr. Heeringa-van Wijk. In 1941 werd zij ontslagen van de school en vertrok zij als modiste naar Raalte. Een ooggetuige vertelt over Sjelly dat zij een lief, zacht meisje was. aangezien mevrouw Heeringa niet aan alle dove meisjes les kon geven, kreeg Sjelly les van een oudere leerlinge, die ook doof was.

Het laatste bekende adres van
Sjelly is Nieuwe Kerkstraat 111-2hg,
Amsterdam.

Archieven
Informatie over Rachel (Sjelly)
Lutraan is ook te vinden bij:
Joods Monument
 
N.B.: op deze site staat foutieve informatie: Rachel zat niet in Sint Michielsgestel op school, maar in Amsterdam. De dovenschool in Sint Michielsgestel was een katholieke school en deze nam geen Joodse leerlingen aan.
Het misverstand is begrijpelijk: Raalte is een katholiek dorp en kende meerdere doven die naar de school in Sint Michielsgestel gingen.

 
Community Joods Monument
Yad Vashem
 
De werkgroep Stolpersteine van de Historische Vereniging Raalte en
Omstreken heeft ook informatie over Rachel.