Nathan Kornalijnslijper

Nathan werd op 5 december
1903 geboren in Amsterdam.
 
Nathan werd op vrijdag
31 maart 1944 vermoord in
het concentratiekamp Auschwitz.
Hij was toen 40 jaar.
 
Zijn vrouw en dochter waren een half jaar eerder al vermoord.
 
(DOVE) FAMILIE
Nathan trouwde op 10 februari 1037 met Eva Tertaas (1917-1943), zij was horend.
Nathan en Eva kregen een dochter: Jeanette Kornalijnslijper (1937-1943).
 
Eva had dove ouders:
Mozes Tertaas en
Sientje Brilleslijper.

Nathan ging van 3 april 1911 tot 23 juli 1920 naar de Amsterdamse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was hij op zijn 3e jaar doof geworden en hoorde hij helemaal niets.

Eind juli 1920 werd Nathan ontslagen van de dovenschool en op een vakschool voor schoenmakers geplaatst.

Het notulenboek vermeldt dat Nathan volgens de directeur van de vakschool tot de beste leerlingen behoorde. Op 1 september 1923 staat echter vermeld dat Nathan zonder diploma van school was gegaan. Hij weigerde er langer voor te werken. De school noteert: “Door zijn koppigheid is alles weer verloren gegaan: straatventer van vruchten geworden”.

Nathan werd hoedenmaker van beroep.

Hij woonde bij zijn grootouders, terwijl zijn ouders in Antwerpen woonden.

Het gezin behoorde tot de Nederlands-Israëlitische geloofsgemeenschap.

Nathan was volgens de ledenlijst van 1934 lid van de Amsterdamse dovenvereniging Guyot.

Het laatst bekende adres van
Nathan is Scheldestraat 115,
Den Haag.

Archieven
Informatie over Nathan
Kornalijnslijper is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem en op deze pagina.