Mozes Bas

Mozes werd geboren op 1 januari 1877 in Amsterdam.
 
Mozes werd op maandag 28 september 1942 vermoord in Auschwitz.
Hij was toen 65 jaar.
Mozes zat van 27 augustus 1884 tot 11 juli 1894 op de Groningse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was hij doof geboren. Hij werd opgeleid als kleermaker.

Zijn vader was koopman in bloemen en het gezin behoorde tot de Nederlands-Israëlitische geloofsgemeenschap.

Mozes trouwde in juni 1904 met een horende vrouw, Esther Nunes Vaz (08-05-1879), waar hij drie kinderen mee kreeg.
Het echtpaar had een naaiatelier waar tien meisjes werkten.

Mozes en zijn vrouw waren volgens de ledenlijst van 1934 en het huldeblijk voor Hartog Zegerius uit datzelfde jaar, lid van de Amsterdamse dovenvereniging Guyot.
Het tijdschrift ANDOR vermeldt in november 1936 dat de heer Bas al 40 jaar lid is en een werkzaam aandeel heeft geleverd aan de vereniging.

Over zijn echtgenote wordt in het februari/maart-nummer van 1941 vermeld dat mevr. Bas-Nunes Vaz – één van de trouwste donatrices en één van de trouwste leden, die dan ook meer dan 40 jaar lid van de vereniging was – op 12 januari van dat jaar door de dood ontvallen is: “De thans ontslapene heeft in haar leven blijken gegeven van haar liefde jegens de vereniging, door haar belangloze arbeid in onze eerst gevormde Propaganda-Commissie”.

Het laatste eigen huisadres van Mozes was Eemsstraat 27-II, te Amsterdam. Op 6 januari 1942 verhuisde hij echter naar het pension “Van Loggem” van het echtpaar Dresden. Dit was een ritueel Tehuis voor Ouden van dagen.

Het laatst bekende adres van Mozes Bas is Pension Van Loggem, Stadhouderskade 153-huis, Amsterdam.