Louis Waisfisz

Louis werd op 14 mei 1879
geboren in Den Haag.
 
Louis werd op donderdag
14 januari 1943 vermoord in
het concentratiekamp Auschwitz.
Hij was toen 63 jaar.

Louis ging van 1 september 1886 tot het schooljaar 1892/1893
naar de Rotterdamse dovenschool. Het onderwijs van Louis was kosteloos. Volgens de gegevens van de school was hij doof geworden.

Zijn vader was vleeshouwer van beroep.

In het aprilnummer van 1936 van het tijdschrift ANDOR staat in
een verslag over de Haagse dovenvereniging “HAGA” dat “de heer
L. Waisvisz” niet herkozen werd als voorzitter, maar vervangen werd door L. S. Reens.
Zijn werk werd geroemd, de vereniging had moeilijke tijden gehad
en was mede dankzij de inzet van Louis tot wederopbloei gekomen.

Louis was schoenmaker van beroep.

Het laatst bekende adres van
Louis is Vlamingstraat 30a,
Den Haag.

Archieven
Informatie over Louis Waisfisz
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Community Joods Monument
Yad Vashem