Louis Monasch

Louis werd op 3 juni 1908 geboren in Rotterdam.
 
Louis werd op maandag
19 oktober 1942 vermoord in het concentratiekamp Auschwitz.
Hij was toen 34 jaar.
 
Zijn vrouw en twee kinderen werden op diezelfde dag vermoord in Auschwitz.
 
DOVE FAMILIE
Louis trouwde op 12 augustus 1935 met Elizabeth Cohen, doof en oud-leerlinge van de Groningse
dovenschool.
 
Zij kregen een horende dochter, Leida Betsy Monasch (27-04-1940) en een dove zoon, Leo Louis.


Louis is waarschijnlijk een korte tijd naar de Rotterdamse dovenschool gegaan. Precieze gegevens hierover zijn nog niet bekend.
Vervolgens ging hij van 5 juni 1916 tot 19 juli 1923 naar de Groningse dovenschool. Hij verbleef extern en was volgens de school zeer begaafd. Volgens de gegevens van de school was hij doof geboren.

Louis was redacteur van het tijdschrift ANDOR en publiceerde veelvuldig artikelen over nationaal en internationaal nieuws voor doven.

Daarnaast was hij penningmeester van de Bond van Nederlandse Doofstommenverenigingen. Een uitgebreide beschrijving van zijn
activiteiten is te lezen op het Joods Monument en de Community
Joods Monument.

In de november-uitgave van 1936 van het tijdschrift ANDOR wordt door Elizabeth en Louis met grote vreugde kennis gegeven van de geboorte van hun zoon.
In het mei/juni-nummer wordt met grote vreugde kennis gegeven van de geboorte van hun dochter. Ook plaatste het echtpaar nieuwjaarswensen in de januari-uitgaven van 1937, 1939 en 1940.

Ooggetuigen vertelden dat Louis en zijn vrouw gewaarschuwd werden om onder te duiken. Zij wezen dit af, Louis zei gehoorzaam te willen zijn aan de Duitsers. Hem was beloofd dat hij later alles terug zou krijgen en hij had bovendien speciale papieren gekregen over zijn bankrekening en dergelijke, ondertekend en gestempeld met een speciaal Duits stempel.

Louis was boekhouder van beroep en werkte bij Confectiefabriek
Levie in Groningen.

Het laatst bekende adres van Louis
is De Sitterstraat 5a, Groningen.

Archieven
Informatie over Louis Monasch
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Community Joods Monument
Yad Vashem