Isaäc Arons

Isaäc Arons werd op 3 juli 1887
geboren te Amsterdam.
Isaäc werd op 28 mei 1943
vermoord in het concentratiekamp
Sobibor.
Hij was toen 55 jaar.
 
Zijn vrouw en kinderen werden op diezelfde dag vermoord in Sobibor.
 
DOVE FAMILIE
Zijn vrouw, Mette de Jong was ook doof en oud-leerlinge van de
Groningse dovenschool.
Zij trouwden op 12 april 1916.

Hun kinderen waren ook doof: Philip Arons en Henny Arons.

Isaäc zat van 11 september 1895 tot 13 juli 1904 op de Groningse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was hij doof geborenen had hij een dove zus: Hanna (Henny) Arons.

Isaäc leerde schrijnwerken.

Op 28 juni 1904 deed hij belijdenis als lid van de Nederlands-
Israëlitische geloofsgemeenschap.

Isaäc staat vermeld op de ledenlijst bij het 50-jarige bestaan van de vereniging Guyot te Amsterdam.
Het tijdschrift ANDOR vermeldt dat Isaäc een kast vervaardigde. die aangeboden werd aan de vereniging bij haar jubileum: “Het is werkelijk een knap stuk werk en verdient niet onvermeld te blijven”.

De loterijclub Ons Genoegen, een onderafdeling van Guyot, noemt de 50e verjaardag van hun commissaris, Isaäc Arons. Er staat:

Wie Mijnheer Arons is, hoeven wij alle bekenden van de Vereniging “Guyot” niet te vertellen. Doch voor de buitenstaanders zij gememoreerd, dat de heer Arons, een stil en bescheiden mens, voor onze club een trouwe en
toegewijde bestuurder is.
Daarnaast maakt hij zich zeer verdienstelijk door zijn harde werken in ons buffet. Zulke mensen als de heer Arons zijn zeldzaam. Avond aan avond is hij present om onze “klanten” te bedienen. En wat kan hij voor ons een heerlijke koffie maken. De exploitant van ’t Nederlandse
fijnste koffiehuis zou er werkelijk jaloers om kunnen
worden.

Het laatst bekende adres van
Isaäc is Transvaalstraat 112-1hg,
Amsterdam.
 

 
 

Archieven
Informatie over Isaäc Arons
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem