Het onderzoek

Fase 3

In deze fase zijn de resultaten van fasen 1 en 2 samengevoegd met als eindresultaat een database van Joodse Dove Shoah slachtoffers.
Bij een aantal van die slachtoffers is nu ook de persoon, het verhaal achter de naam bekend.
Alle gevonden informatie is gepubliceerd op deze website. De website is gemaakt door Hilde Salverda, Ingrid Jansen en Corrie Tijsseling.

Vervolg

Het werk zit er niet op, nu de website klaar is. Nog steeds wordt nieuwe informatie gevonden. De informatie op deze website zal dan ook in de komende jaren aangevuld worden met nieuwe vondsten.

Heeft u extra informatie over de slachtoffers op deze website of fotomateriaal,
of informatie over Joodse dove mensen die nog niet op deze website te vinden zijn?

Wij zijn heel blij met alle extra informatie, foto’s of tijdschriften!
U kunt contact met ons opnemen via ons mailadres.