Het onderzoek

Fase 2

Nadat de namen van Joodse Dove Shoah slachtoffers bekend waren groeide de nieuwsgierigheid naar de personen achter de namen. Bovendien leidde de onthulling van het Monument ertoe dat niet-Joodse oud-leerlingen van de doveninstituten begonnen te vertellen over hun Joodse klasgenoten. Er werd besloten om op zoek te gaan naar de verhalen achter de namen.
Voor elk instituut werd een aparte werkgroep opgezet die aan de slag ging om de verhalen achter de namen van de Joodse Dove slachtoffers van dat instituut te achterhalen. Dit waren de werkgroepen Groningen, Rotterdam en Amsterdam.
De werkgroepen benaderden oud-leerlingen van de instituten uit die plaatsen en organiseerden individuele interviews en groeps-interviews.
Alle interviews werden uitgevoerd door gebarentaalgebruikers, en opgenomen op film. Naderhand zijn de interviews uitgetypt. Het doel van de interviews was om oud-leerlingen te laten vertellen wat zij zich nog herinnerden van hun Joodse medeleerlingen: wie zij waren, hoe zij waren en wanneer zij van school verdwenen. Ook is oud-leerlingen gevraagd om foto’s en documenten zoals brieven.
Daarnaast zijn tijdschriften en documenten van de dovengemeenschap onderzocht op informatie over de slachtoffers.