Hendrik van Daelen

Hendrik werd op 22 februari 1886
geboren in Schiedam.
 
Hendrik werd op maandag
19 oktober 1942 vermoord in
het concentratiekamp Auschwitz.
Hij was toen 56 jaar.
 
DOVE FAMILIE
Hendrik had een dove zus:
Francina van Daelen.
Ook een dochter van een andere zus, Johanna Samson-van Daelen (1881-1942) was doof:
Diena Samson.
Hendrik zat van 1 september 1893 tot het schooljaar 1901/1902 op de Rotterdamse dovenschool. Het leergeld dat voor Hendrik betaald werd bedroeg 50 gulden. Hij leerde schoenmaken.

Een nabestaande vertelde dat Hendrik altijd de schoenen van de familie kwam maken, maar nooit binnen durfde te komen en altijd beneden in de gang bleef staan.

In het januarinummer uit 1938 van het Algemeen Nederlands
Doofstommen Orgaan
staat een nieuwjaarswens van Hendrik van Daelen, waarin hij zich vakkundig schoenmaker noemt.

In het jubileumboek bij het 80-jarig bestaan van de Rotterdamse dovenvereniging “Amman” staat Hendrik van Daelen vermeld bij de Joodse leden die in de oorlog omgekomen zijn.

Het laatste bekende adres van
Hendrik is Joost van Geelstraat 24b, Rotterdam.

 

ARCHIEVEN
Informatie over Hendrik van Daelen
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Community Joods Monument
Yad Vashem