Hartog Lisser

Hartog werd op 3 september
1871 geboren in Amsterdam.
 
Hartog stierf op zondag 22 februari 1942 in Amsterdam, op plotselinge wijze. Hij is in strikte zin geen Shoah-slachtoffer.
Hartog is begraven in Muiderberg.
 
FAMILIE
Hartog trouwde op 29 november 1900 in Amsterdam met Lena
Simons (1874-1901). Zij hadden een dochter: Clara Lisser (1901-1943).
 
Na het overlijden van Lena trouwde hij met Sara Eisendrath, met wie hij drie kinderen kreeg.
Hun namen en geboortedata zijn onbekend.

Hartog ging van 1 september 1876 tot het schooljaar 1883/1884
naar de Rotterdamse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was hij doof geworden.

Zijn vader was vleeshouwersknecht van beroep.

Hartog was lid van de Amsterdamse schaakvereniging Tot Ons
Genoegen.

Het laatst bekende adres van
Hartog is Roompotstraat 7-1hg,
Amsterdam.

Archieven
Informatie over Hartog Lisser
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Community Joods Monument