Eliazer Gosselaar

Eliazer werd op 4 mei 1908 geboren in Amsterdam.
 
Eliazer werd op vrijdag 31 maart 1944 ergens in Midden-Europa
vermoord.
Hij was toen 35 jaar.

Eliazer ging van 1 september 1911 tot 15 september 1916 naar de Amsterdamse dovenschool. Volgens de gegevens van de Amsterdamse school was Eliazer vanaf zijn geboorte totaal doof en had hij een verslechterend gezichtsvermogen.

Van 15 september 1916 tot 22 juli 1026 ging hij vanwege familieomstandigheden naar de Groningse dovenschool. In Groningen leerde Eliazer kleermaken.

Zijn vader was overleden aan longtering. Zijn moeder was kleermaakster en kon niet op hem passen.
Zijn grootmoeder was te oud om hem te halen en te brengen.

Het gezin behoorde tot de Nederlands-Israëlitische geloofsgemeenschap.

In het maartnummer van 1937 van het tijdschrift ANDOR staat in het verslag over het tienjarig bestaan van de afdeling Zwemmen van de Amsterdamse sportvereniging ADSV dat de heer Gosselaar een bedrag van 36 gulden ophaalde voor dit feest.

Het laatste bekende adres van
Eliazer is Koestraat 12, Tilburg.

Archieven
Informatie over Eliazer Gosselaar
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Community Joods Monument
Yad Vashem