David Cohen Paraira

David werd op 12 januari 1879 geboren in Amsterdam.
 
David werd op vrijdag 27 augustus 1943 vermoord in het concentratiekamp Auschwitz.
Hij was toen 64 jaar.
 
Zijn vrouw werd op diezelfde dag vermoord in Auschwitz.
David was een zoon van Mozes Cohen Paraira (1845-1918), doctor in de wiskunde en natuurkunde en actuarieel adviseur. Zijn moeder was Rebecca Texeira de Mattos (1854-1893). David behaalde op 28 december 1903 het diploma Candidaat-Actuaris.

David kreeg privéonderwijs vanwege zijn doofheid. In zijn paspoort stond onder “bijzondere kenteekenen” vermeld: “hardhorend”. In de familie wordt echter gezegd dat hij doof geboren was.
Hij was het enige kind in een zeer welgestelde familie en woonde zijn hele leven in de Sarphatistraat te Amsterdam, eerst op nummer 117 en na hernummering van de straat, op nummer 143.

David trouwde met Aaltje Leefsma, geboren in 1877 in Gorredijk. Zij was als huishoudelijke hulp in huis gekomen nadat David’s moeder op jonge leeftijd overleden was.

David had veel schriftelijke contacten, zijn kleinzoon vond in de filatelistische markt veel brieven en kaarten van en aan hem.
Met zijn directe omgeving had hij contact via liplezen. Zijn zoon herkende later toen hij contact had met de dove dochter van één van zijn cliënten, de manier van spreken van zijn vader, namelijk spreken met een zogenaamde dove stem.

Het was heel moeilijk voor David en zijn vrouw om te onderduiken, vanwege de doofheid van David.

Het laatst bekende adres van David is Guido Gezellestraat 5-huis, Amsterdam.

 

Archieven
Informatie over David Cohen Paraira is ook te vinden bij:
Joods Monument
Community Joods Monument
Yad Vashem en op deze pagina.