Daniël Robles

Daniël werd op 8 februari 1876
geboren in Amsterdam.
 
Daniël werd op vrijdag 5 maart 1943 vermoord in het concentratiekamp Sobibor.
Hij was toen 67 jaar.

Daniël ging van 31 augustus 1883 tot het schooljaar 1888/1889 naar de Rotterdamse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was hij doof geworden.
Het onderwijs van Daniël was kosteloos voor zijn ouders. Het werd gedeeltelijk door de dovenschool zelf betaald en gedeeltelijk door het Portugees-Israëlitische Armbestuur in Amsterdam.

Zijn vader was knecht diamantversteller.

Daniël was, voor zover bekend, geen lid van een dovenvereniging. Maar hij wordt wel vermeld in het december/januarinummer van 1940/1941 van het tijdschrift ANDOR. In een artikel over het wel en wee van de leden van de vereniging staat namelijk vermeld dat de verduistering die ’s avonds geldt, tot veel ongelukken leidt. Het had twee slachtoffers gemaakt onder de leden, namelijk: “de heren Robles en Speudel, die met een nat pak en de nodige schrik er
heelhuids zijn afgekomen”.

Daniël was schoenmaker van beroep.

Het laatst bekende adres van
Daniël is Govert Flinckstraat 281-2hg, Amsterdam.

Archieven
Informatie over Daniël Robles
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem