Celine Vorst

Celine Vorst werd op 25 maart 1939
geboren in Amsterdam.
 
Celine werd op vrijdag
9 juli 1943 vermoord in
het concentratiekamp Sobibor.
Zij was toen 4 jaar.
 
Haar ouders werden op diezelfde dag vermoord in Sobibor.

Celine ging van 18 januari 1943 tot 21 juni 1943 naar de
Amsterdamse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was zij “doofstom met hoorresten”.

Zij was door Prof. de Kleijn naar de school verwezen en werd in de voorbereidende klas geplaatst.

Het gezin behoorde tot de Nederlands-Israëlitische geloofsgemeenschap.

Haar vader was ambtenaar bij de Joodse Raad.

Op 21 juni 1943 staat genoteerd dat Celine is vertrokken: “Als Jodin naar Duitschland”.

Celine stond op de lijst van transportnummer 70. Dit transport vertrok op 6 juli 1943 uit Westerbork en kwam op 9 juli 1943 in
Sobibor aan. Het transport bevatte 2417 gedeporteerden,
waaronder 475 kinderen.

Celine staat in het boek In Memoriam vermeld op pagina 596, met een foto op pagina 605.

Het laatst bekende adres van
Celine is Schipbeekstraat 18-2hg,
Amsterdam.

Archieven
Informatie over Celine Vorst
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Community Joods Monument
Yad Vashem
 
Guus Luijters en Aline Pennewaard, In Memoriam. De gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2012.
ISBN: 978 90 468 1230 3.