Celina (Celine) Heertje

Celina werd op 13 april 1910
geboren in Amsterdam.
 
Celina werd op vrijdag 14 mei 1943
vermoord in het concentratiekamp
Sobibor.
Zij was toen 33 jaar.
 
Haar beide ouders werden op
8 oktober 1943 vermoord.

Celina ging van 3 november 1914 tot eind juli 1925 naar de
Amsterdamse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was zij geheel doof en lichamelijk zeer zwak. Zij leek verstandelijk wel ontwikkeld.

Volgens de gegevens van de school was haar vader was schoenmaker en behoorde het gezin tot de Nederlands-Israëlitische
geloofsgemeenschap.
Maar volgens de gezinskaart in het Amsterdams Stadsarchief was haar vader bedrijfsleider in rijwielen en onderdelen.

Eind juli 1925 werd Celina door haar ouders van school genomen.
Zij leerde niets meer en leed verschrikkelijk door haar kwaal: een hartaandoening.

De conclusie van de school was dat Celina zeer achterlijk was, zwak van lichaam en geest en het niet tot noemenswaardige ontwikkeling had kunnen brengen.

Zij woonde bij haar ouders in huis.

De laatste notitie over Celina is “Overleden”.

Het laatst bekende adres van
Celina is Cillierstraat 11 1-hg,
Amsterdam.
Dit was haar ouderlijk huis.

Archieven
Informatie over Celina Heertje
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Community Joods Monument
Yad Vashem