Abraham de Vries

Abraham werd op 23 mei 1881
geboren in Amsterdam.
 
Abraham werd op vrijdag
9 april 1943 vermoord in
het concentratiekamp Sobibor.
Hij was toen 61 jaar.
 
Zijn vrouw werd op diezelfde dag vermoord in Sobibor.
 
DOVE FAMILIE
Abraham trouwde op 28 juli 1915 in Amsterdam met Marianne Trijtel, doof en oud-leerlinge van de Rotterdamse dovenschool.
 
Zij hadden een dochter:
Heintje de Vries (1916-1944).

Abraham ging van 1 september 1887 tot het schooljaar 1892/1893 naar de Rotterdamse dovenschool.

Zijn onderwijs was kosteloos. Voor zijn verpleging werd jaarlijks 150 gulden bijgedragen en mej. Gompertz-Jitta droeg bij aan overige kosten.

Het gezin behoorde tot de Nederlands-Israëlitische geloofsgemeenschap.

Volgens de gegevens van de school was Abraham doof geboren.

Abraham de Vries was bestuurslid van de “Doofstommen Vereeniging Door Liefde Saamgebracht” in Amsterdam. Dit is opmerkelijk omdat dit een christelijke vereniging was.

Abraham was volgens de ledenlijst van 1934 ook lid van de Amsterdamse dovenvereniging Guyot.

Abraham was pantoffelmaker van beroep.

Het laatst bekende adres van
Abraham is Waterlooplein 4-2hg,
Amsterdam.

Archieven
Informatie over Abraham de Vries
is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem