Abigail (Abigael) Druijf

Abigail werd op 30 augustus 1877 geboren in Amsterdam.
 
Abigail werd op donderdag 24 september 1942 vermoord in het concentratiekamp Auschwitz, op dezelfde dag als haar man.
Zij was toen 65 jaar.
 
DOVE FAMILIE
Abigail had een dove broer: Isaäc Druijf, en twee dove zussen: Sara Druijf en Rachel Druijf.
 
Abigail trouwde op 9 januari 1902 te Amsterdam met Abraham Druijf (1879-1942). Abraham staat vermeld als koopman, maar ook als diamantslijper. Het is niet bekend of hij doof was.
Abigail en Abraham kregen vier kinderen: Henriette, Jacob, Rebecca en Hendrina. Van deze kinderen zijn nog geen verdere gegevens bekend.
Abigail zat van 20 augustus 1883 tot het schooljaar 1888/1889 op de Rotterdamse dovenschool. Volgens de gegevens van de school was zij doof geboren.
Het onderwijs was kosteloos en haar verpleeggeld werd deels door het instituut en deels door haar ouders betaald.

Haar vader was kleermaker van beroep.

Opmerkelijk is dat op de persoonskaart van de gemeente Amsterdam speciaal vermeld staat dat Abigail “doofstom” was. Deze vermelding is niet gevonden bij andere personen uit dit onderzoek.

Het laatste bekende adres van Abigail is Rapenburgerstraat 97, Amsterdam

 

Archieven
Informatie over Abigail Druijf is ook te vinden bij:
Joods Monument
Yad Vashem