Elly Muller, een icoon in de Amsterdamse Dovenwereld

Een sterke fiere dove vrouw is heengegaan. Geschokt waren wij te vernemen dat Elly Muller is overleden. Elly Muller was een geliefd en belangrijk persoon voor zowel SWDA, vrouwenclub Hortus en Dovenshoah. Zij kwam op voor de belangen van doven en was als vrijwilliger erg actief binnen meerdere verenigingen. Zo zette zij zich in voor de Hortus Vrouwenvereniging en later ook voor Infontema, waar ze heeft meegewerkt aan de eerste opzet van Zomerspetters. Ook voor Dovenshoah is zij zich later gaan inzetten. Daarnaast heeft zij met veel enthousiasme meewerkt aan het scholenproject, waarbij ze op verschillende lagere scholen in de klas voorlichting gaf over ‘doof-zijn’. Hier genoot zij enorm van.

Voor SWDA was Elly erg actief en zat vanaf 1977 in het bestuur. Eerst als tweede voorzitter en later als o.a. Raadslid Commissie Maatschappelijke Activering tot medio 1994. In 1996 kreeg Elly van SWDA de jaarprijs voor haar inzet als bestuurder.

Haar gezin als doof echtpaar met twee dove kinderen was opvallend. Ze was een actieve vrouw en bij bijzondere evenementen, stond zij vaak op het podium. Veel mensen zullen Elly herinneren als een warme, betrokken en gezellige vrouw. 

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte met het verlies van deze bijzondere vrouw.