Dovenverenigingen

Dovenverenigingen in de 2e Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten verenigingen om toestemming vragen voor het houden van bijeenkomsten. Zij moesten een registratienummer hebben, hun doel opgeven en de aanvraag acht dagen voor de te houden bijeenkomst indienen. Er mochten geen politieke onderwerpen besproken worden. Ook mochten er geen joodse mensen aanwezig zijn.
De verenigingen Guyot en ADSV vroegen in 1941, 1942 en 1943 herhaaldelijk aan de Hoofdcommissaris van Politie om toestemming voor het houden van bijeenkomsten in het gebouw van de christelijke dovenvereniging Door Liefde Saamgebracht, aan de Westermarkt 16 maar ook in een woning aan de Jacob van Campenstraat 149 boven en in Café van Ent aan de Utrechtsestraat 119.
Na de Tweede Wereldoorlog betreurden de regionale en nationale dovenverenigingen en dovensportverenigingen het verlies van de vele Joodse dove bestuursleden en algemene leden van hun verenigingen.